Västmanland runt


2020

Tjockfot (Norsa), stäpphök (Gesala), ängshök (Gesala), tretåig mås (Hällsjön), kungsörn (Skultuna kyrka), prutgås (Västerfärnebo) och hökuggla (Slaggårda).


2019

Pungmes (Skultuna), Stripgås (Salbohed), Lappuggla Slaggårda) x5, Strömstare (Forsby).


2018

Härfågel (Ramnäs), aftonfalk (Fagersta), buskskvätta (Hälleskogsbrännan), trädpiplärka (Hälleskogsbrännan), törnskator (Hälleskogsbrännan), vit stork (Vad), ringtrast (Köping).


020618 Knuthöjdsmossen (Hällefors)

Smålom x4, knipa, kricka och miljöbilder. 


2017

Buskskvätta (Hälleskogsbrännan), trädpiplärka (Hälleskogsbrännan), nilgås (Köping), ängshök (Skultuna) x2, Norsa (Köping) x2, drillsnäppa (Forsby), gul forsärla (Forsby), stenskvätta (Köping), mindre hackspett x2 (Skinnskatteberg), rödhake (Skinnskatteberg), brandkronad kungsfågel (Skinnskatteberg).

Duvhök (Arboga), storskrake (Arboga), gräsänder (Arboga),

tallbit (Rålken), spillkråka (Rålken), orre (Skinnskatteberg),

större korsnäbb x2 (Skinnskatteberg), lappuggla (Skultuna).


2016

Bofink (Kolbäck), bergfink (Hälleskogsbrännan), kanadagäss & gräsänder (Hallstahammar),

strömstare x2 (Hallstahammar), gräsänder (Hallstahammar).