Västerås runt


2021

Gråhäger och svart rödstjärt.


2020

Kaspisk trut, svart rödstjärt och tallbit.


2019

Smådopping, mandarinand med sin hålldam, rörhöna, kungsfiskare, gräsand och gråhäger.


2018

Turkduva, gråhäger, gråsparv och pilgrimsfalk.


2017

Ladusvala x2, havsörn x2, stenskvätta, taltrast, brun kärrhök, rörhöna, knipa, gråsiska, kråka, gråsparv, gråhäger x2, och gräsänder.


2016

Ormvråk (börringevråk), fjällvråk, ladusvala, skäggdopping, gråsparv, pilgrimsfalk x2, björktrast & ringduva, storskarv, fiskmås, skrattmås, icke renrasig grågås, kråka, mandarinand, fasan.