Uppland runt


2021

170121 Gulkindad kricka vid Fyrisån i Uppsala.


2020

081120 Bändelkorsnäbb i Ulleråker, Uppsala.

120120 Svarthalsad trast i Akalla.


2019

150419 Wilsonbeckasin i Tierp.

100119 Rapphönor vid Vallby.


2018

261218 Rostsparv i Skutskär.

260618 Sibirisk tundrapipare i Fysingen.

230418 Pungmes i Uppsala.

Lappsparv och snösparv x2 (Gästre)

Vinterhämpling (Uppsala)


Rapphönor (Landsbergaslätten)

Fiskmås och några till. (Stockholms ström)


Vattenrall och gråhäger (Råstasjön)

Vigg (Lötsjön)


2017

Fiskgjuse (Hållnäs)

Fiskgjusebo (Hållnäs)


Storskarv (Rödhäll)

Storskarv (Hållnäs)