Tomtkryss, Narvavägen 58-74 i Västerås.


2019

Svarvit flugsnappare, ringduva, steglits, gråsiska, pilfink och domherre.


2018

Stenknäck, taltrast, svartmes, grönsiska, stjärtmes och sidensvans.


2017

Gröngöling, gråsparv, större hackspett, björktrast, koltrast, rödstjärt, rödvingad trast, svartvit flugsnappare (hane &hona) x2.


2016

Större hackspett x2, gråsparv x2, björktrast x2, blåmes, koltrast x2, gröngöling & större hackspett, gröngöling, grå flugsnappare, nötväcka, rödhake, lövsångare, sädesärla, skata, talgoxe, grönfink och sidensvans.