Surahammar, Västmanland

2017


Högbymaden

Brun kärrhök

Bilder från Gnien.

Tornseglare
Tornseglare
Ladusvala
Rödvingetrast