Södermanland runt


2019

120119 Ekeby våtmark.
Varfågel, sångsvan x2, vattenrall och kanadagäss.

2017

Fasaner i Westermo.