Södermanland runt


2021

060121 Ekeby våtmark.

Salskrake x2 och brandkronad kungsfågel.


2020

190720 Trosa våtmark.

Skärfläcka x2 och steglits.


2019

120119 Ekeby våtmark.
Varfågel, sångsvan x2, vattenrall och kanadagäss.

2017

Fasaner i Westermo.