Narvavägen 62 (Västerås)

Vintern 2018/2019

Matningen, ringduva, steglits, pilfink, domherre, grönsiska x2, gråsiska x5, blåmes, nötväcka, stenknäck, skata, grönfink x2, taltrast x2, koltrast, större hackspett, gråsparv, svartmes, björktrast x2 och "gänget".


Vintern 2017/2018

Stjärtmes och sidensvans.