Kvismaren, Närke


2019

Korp och brun kärrhök.


2017

Trädpiplärka, buskskvätta x2, Tornfalk x4, grågäss, sävsparv.