Klåfotakärret (Rönnbyskogen, Västerås)


Vintern 2016/2017

Gulsparv, stjärtmes x3, talltita x2.