Hovran, Dalarna

2017

Bilder från Hamre och Hällatornet.

Vitgumpad buskskvätta
Järnsparv
Törnsångare
Svarthätta