Öland


2018

Hornuggla x3, havsörn, taigasångare, tornfalk, svart rödstjärt, sädgås, bläsgås, prutgås, bergstaigasångare x2, rödhake, kungsfågel x2, steglits, gråtrut, havstrut och rödvingad trast.


2017

Fjällvråk x2, jorduggla, sparvhök, vitkindade gäss x3, pilgrimsfalk, knölsvan x2, snatterand, prutgås, havsörn x2, gransångare, stjärtmes, rödhalsad gås, kustpipare, skärpiplärka, havstrut, pilfinkar, mindre flugsnappare, kungsfågel, berglärka, ejder, svart rödstjärt x3 och bergand.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.