Hjälstaviken, Uppland.


2019

Stenskvätta, vitkindad gås, skrattmås, sävsångare, pungmes, fisktärna och svarthätta.


2018

Vitkindad gås x2, pilgrimsfalk, gräsand, gråhäger och ormvråk.


2017

Fjällgås, tornet, hjälstavipa (ny art!?), vadare, spovsnäppa, gluttsnäppa, rostand x2, fisktärna x2, steglits, stenskvätta x2, sånglärka, rörsångare x2, skäggdopping x2, sävsångare x2, sävsparv, brun kärrhök, skedänder x3, tornseglare, årta, rördrom, fisktärna, svartsnäppa x2, grönbena, vitkindade gäss x2, sånglärka.