Hässlö & Hamre våtmark  Mälarnära.


2021

210221 Vattenrall.


2020

Trädgårdssångare, grönfink och törnskata.


2019

Törnsångare, sävsångare, sävsparv och rosenfink.


2017

Pilfink, brun kärrhök, ärtsångare, koltrast, storspov x2, sädesärla, rödhake, rödvingetrast, taltrast x2.