Frövisjön


2020

Ökenpipare x3, småspov och roskarl.


2019

Svarthalsad & svarthakedopping, dvärgmås, brunand och havsörn.


2017

Ormvråk, brun kärrhök, hämpling x2, bofink, bergfink, sothöna och fjällvråk.


2016

Vy, havsörn begrundar, sångsvanar, havsörn & knölsvan, fjällvråk.