Ekliden (Billsta, Västerås)


Vintern 2017/2018

Gulsparv och domherre.


Vintern 2016/2017

Sidensvans, steglits x2, entita, pilfink, koltrast, nötväcka, större hackspett, grönfink x2, stenknäck x2, björktrast, domherre x4, gulsparv x2, grönsiska x2.