Asköviken


2020

Kungsfågelsångare, skäggmes x2, röd glada, blåhake, rödbena, gulärla, buskskvätta och stjärtand.


2019

Gulärlor, aftonfalk, sånglärka, steglits, större hackspett, törnskata, svarttärna och sädesärla.


Mosnäppa, dammsnäppa, sparvhök, småspov, dvärgbeckasin, ringand, snatterand, sädesärla och ängspiplärka.


2018

Blå kärrhök, sparvhök, blåhake x2, törnskata, svarttärna, skedand, sävsångare, enkelbeckasin, årta, backsvala, rörhöna, rödbena x2, ägretthäger, kricka, tofsvipa, brun kärrhök, havsörn & skrattmås och gärdsmyg.


2017

Tranor, jorduggla, fasan, starar, blåhake, enkelbeckasin x2, sävsångare x2, törnsångare x2, törnskata, näktergal x3, hämpling, brushane x4, stenskvätta, ängspiplärka, havsörn & korp, grönbena, gulärla, skedand x3, fiskgjuse x2, kricka, ägretthäger, mindre strandpipare x2, sånglärka, ägretthägrar x2, sävsparv x2, tofsvipa x2, dubbeltrast och nötväcka.


2016

Grågäss x2, Tofsvipa, Grönbena, Enkelbeckasin, Gräsänder, Tranor x3, Blåmes x2, Stenskvätta, Sävsparv, Fiskgjuse med mört, Pilgrimsfalk, Tornfalk, Havsörn, Knipa, Knölsvan x2, Ladusvala.