Ängsö, utanför Västerås.


2019

Gulsparv.


2017

Rödhake, större hackspett, tofsmes, grå flugsnappare, forsärla och gulsparv.